Фирмен Семинар

Начало → Фирмен Семинар

На  26 и 27 януари 2013г. СИД Ентърпрайз организира фирмено обучение на  тема „ Ефективна организация и фирмена политика”. В семинара  участваха служители от търговския отдел на фирмата. Мениджърския екип запозна участниците с краткосрочните цели, визията и мисията на фирмата, с постигнатите резултати за изминалата 2012г., с ръста на компанията и задачите за 2013г. Служителите взеха участие в ролеви игри  за спечелване на клиент. Този семинар и първия от поредицата обучения  за повишаване квалификацията и уменията на служителите на фирмата.