Нещо наистина голямо!

Начало → Нещо наистина голямо!

Secdoor приключи монтажа на две от най-големите врати на територията на България. Военното летище в Крумово се сдоби за своите хеликоптерни  хангари  с респектиращите с размерите си от 38 на 8 метра врати, оборудвани с автоматично задвижване и проходни врати. Въпросните две съоръжения са със специално предназначение за самолетни и хеликоптерни хангари и имат вертикално нагъване на секциите в двете посоки.