Нови завършени обекти от Secdoor

Начало → Нови завършени обекти от Secdoor
Secdoor наскоро завърши следните нови обекти
 
– с. Радиево, Димитровград, Тет Груп – 1 бр. секционна врата.
– гр. Бургас, Елкабел – 4 бр. секционни врати
– гр. Сливен, Карио (Кале) – 2 бр. секционни врати
– гр. Сливен, Е. Миролио – 1 бр. секционна врата
– гр. Стара Загора, Вито 95 – 2 бр. секционни врати
 
Индустриална врата
Индустриална врата
Индустриална врата
Индустриална врата
Индустриална врата
Индустриална врата
Индустриална врата
Индустриална врата
Индустриална врата
Индустриална врата